Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Κομισιόν και κράτη - μέλη γνώριζαν για το diesel gate, αλλά αδιαφόρησαν

Καμιά αρχή της Ε.Ε. ή των κρατών - μελών δεν είχε διενεργήσει έρευνα για τις μαϊμού εκπομπές οξειδίων του αζώτου των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, τονίζει η Eξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

Κομισιόν και κράτη - μέλη όχι μόνο γνώριζαν εδώ και μία δεκαετία, αλλά αδιαφόρησαν για τις μαϊμού εκπομπές οξειδίων του αζώτου των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων (απόκλιση μεταξύ εκπομπών εργαστηριακών μετρήσεων και εκπομπών σε συνθήκες κυκλοφορίας).

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία υπογραμμίζει ότι καμιά αρχή της Ε.Ε. ή των κρατών - μελών δεν είχε πραγματοποιήσει έρευνα για τα συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”) και καμία δεν διεξήγαγε άλλες δοκιμές πέραν της NEDC (διαδικασία έγκρισης τύπου με την εργαστηριακή δοκιμή του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης).

Επίσης ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε κάποια υποψία. Αναφέρεται ακόμη ότι, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2015 για τις μετρήσεις των εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε από τα κράτη - μέλη να διεξαγάγουν έρευνες και δεν πίεσε για τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν επιπλέον ότι τα κράτη - μέλη δεν επέβαλαν ούτε οικονομικές ούτε νομικές κυρώσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ δεν έγινε καμία ανάκληση ή μετασκευή των ρυπογόνων αυτοκινήτων ούτε και απόσυρση.

Η Εξεταστική Επιτροπή προτείνει βελτίωση της νομοθεσίας και καλύτερη εφαρμογή συστήνοντας τα εξής:

* Όλες οι νομοθετικές εργασίες που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων θα πρέπει να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ενός και μόνο επιτρόπου και Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

* Νέους κανόνες εποπτείας και μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου οι δοκιμές να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, αλλά και απρόβλεπτες μεταβολές ώστε να εντοπίζονται τα συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”).

* Οι αγοραστές αυτοκινήτων που επηρεάστηκαν από το σκάνδαλο θα πρέπει να λάβουν χρηματική αποζημίωση από την αντίστοιχη αυτοκινητοβιομηχανία.

* Θέσπιση νέων κανόνων έγκρισης το συντομότερο.

Χθες υπερψηφίστηκαν τροπολογίες επί του ευρωπαϊκού κανονισμού έγκρισης αυτοκινήτων για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στα οχήματα. Βάσει αυτών προτείνεται να ελέγχεται, σε ετήσια βάση, τουλάχιστον το 20% του αριθμού των τύπων που διατέθηκαν στην αγορά στο αντίστοιχο κράτος - μέλος την προηγούμενη χρονιά και να επιβάλλονται πρόστιμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες που παραποιούν τα αποτελέσματα των δοκιμών έως 30.000 ευρώ ανά όχημα.

Δείτε όλα τα σχόλια