Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων στο 70% έως το 2030

Υπέρ της γενναίας αύξησης του ποσοστού των αποβλήτων προς ανακύκλωση, από το 44% σήμερα στο 70% μέχρι το 2030, τάσσονται οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενέκριναν χθες σχέδια τεσσάρων Οδηγιών τις οποίες υπερψήφισε το Ε.Κ. την Τρίτη 14.3.2017.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να περιοριστεί το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή -μέθοδος με επιπτώσεις στο περιβάλλον- στο 5% και να μειωθούν κατά 50% τα απόβλητα τροφίμων έως το 2030. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ξεκινήσει τώρα τις διαπραγματεύσεις με το συμβούλιο επί αυτών των τεσσάρων νομοθετικών προτάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου το 2014, το 44% του συνόλου των αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε. ανακυκλώθηκαν ή κομποστοποιήθηκαν, όταν πριν από δέκα χρόνια ήταν στο 31%. Ο στόχος για το 2020 προβλέπει ότι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να οδηγούν το 50% τουλάχιστον των αστικών τους αποβλήτων στην ανακύκλωση ή την κομποστοποίηση.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που υπερψηφίστηκαν, έως το 2030 τουλάχιστον το 70% του βάρους των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται, έναντι της πρότασης της Κομισιόν για 65%.

Ως προς τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, ξύλο) προτείνεται ποσοστό ανακύκλωσης 80% έως το 2030, με ενδιάμεσους στόχους έως το 2025 για κάθε υλικό. Για τα οργανικά, τα απόβλητα τροφίμων, που στην Ε.Ε. υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου τα 89 εκατομμύρια τόνους ή 180 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, οι ευρωβουλευτές υιοθετούν τον στόχο για μείωση κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030 συγκριτικά με τις ποσότητες του 2014.

Η Επιτροπή προτείνει το 10% των αστικών αποβλήτων να οδηγείται προς ταφή έως το 2030, ενώ οι ευρωβουλευτές περαιτέρω μείωση ώστε να φθάσει στο 5%, με εξαιρέσεις για πέντε χρόνια για τα κράτη - μέλη που οδηγούν περισσότερο από το 65% των αστικών αποβλήτων τους στους χώρους υγειονομικής ταφής συγκριτικά με το 2013.

Δείτε όλα τα σχόλια