Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ολομέλεια του Τμήματος Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Οικολογίας Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στην ανασυγκρότησή του, πραγματοποιώντας πανελλαδική συνέλευση το Σάββατo (11.00 π.μ.) στην αίθουσα της «Εποχής» (Βλαχάβα 11 και Αθηνάς, 3ος όροφος). Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν έντονα τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα, το Τμήμα καλεί όλα τα μέλη τού κόμματος και τις Νομαρχιακές Επιτροπές να μεριμνήσουν για να υπάρχει επαρκής αντιπροσώπευση από κάθε περιοχή.

Δείτε όλα τα σχόλια