Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Θεσμοθέτηση Κανονισμού Ασφαλείας για τα φράγματα

Θα εφαρμόζεται δε υποχρεωτικά σε όλα τα φράγματα ταμίευσης ή συγκράτησης νερού, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5 μ. και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 κ.μ. Προβλέπεται ακόμη η συγκρότηση νέας δομής, η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως επιτροπή στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κανόνες ελέγχου και επιθεωρήσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φραγμάτων από το στάδιο της μελέτης έως και τη λειτουργία τους θεσπίζει ο κανονισμός ασφαλείας που εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη.

Θα εφαρμόζεται δε υποχρεωτικά σε όλα τα φράγματα ταμίευσης ή συγκράτησης νερού, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5 μ. και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 κ.μ. Προβλέπεται ακόμη η συγκρότηση νέας δομής, η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως επιτροπή στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η διοικητικο-οικονομική της μέριμνα θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ). Τα μέλη που θα απαρτίζουν τη ΔΑΦ θα προέρχονται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων και συγκεκριμένα από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών (με συνεκτίμηση προτάσεων Περιφερειών, ΚΕΔΕ και ΔΕΥΑ).

Θα συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της ΔΕΗ Α.Ε., του ΤΕΕ, της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων και των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων. Συστήνεται ακόμη μητρώο φραγμάτων και για τα εγκαταλελειμμένα με ευθύνη των Περιφερειών για συμμόρφωση με τον κανονισμό ασφαλείας εντός τεσσάρων ετών.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι “με την εφαρμογή του κανονισμού θα ελεγχθούν σταδιακά τα 129 καταγεγραμμένα φράγματα της χώρας, τα οποία θα αποκτήσουν διαχειριστή, με υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων”.

Δείτε όλα τα σχόλια