Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr, όπου έχει αναρτηθεί και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Κατά δύο μήνες, έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2017, παρατείνεται η προθεσμία (που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2016) για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Επίσης, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 παρατείνεται μέχρι την 31η Μαΐου 2017 έναντι της αρχικά προβλεπόμενης 31ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr, όπου έχει αναρτηθεί και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Πρόκειται για online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές". Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου, για την οργάνωση και λειτουργία του μητρώου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση όπως και η υποβολή ηλεκτρονικά ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για:

* Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων.

* Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

* Κάθε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται. “Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους” σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος. Ταυτόχρονα, επισήμανε πως “η δυνατότητα της Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας”.

Δείτε όλα τα σχόλια