Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σ. Φάμελλος: "Προστασία ευάλωτων βιομηχανιών από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Θερμοκηπιακών Ρύπων"

Ο Σ. Φάμελλος ανέφερε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, συμπληρώνοντας ότι η αναζήτηση τρόπων εφαρμογής επιπρόσθετων μέτρων για τη στήριξη του ΣΕΔΕ είναι πρόωρη, αφού ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που υιοθετήθηκαν μόλις πριν από δύο έτη.

Την ανάγκη να προστατευτούν οι βιομηχανίες που είναι ευάλωτες στον ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες που δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, και άρα δεν επιβαρύνονται από το σχετικό κόστος, υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος στο χθεσινό συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες. Αντικείμενο του συμβουλίου ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διοξειδίου του άνθρακα τη δεκαετία 2021-2030.

Ο Σ. Φάμελλος ανέφερε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, συμπληρώνοντας ότι η αναζήτηση τρόπων εφαρμογής επιπρόσθετων μέτρων για τη στήριξη του ΣΕΔΕ είναι πρόωρη, αφού ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που υιοθετήθηκαν μόλις πριν από δύο έτη. Ζήτησε δε "η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιηθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που επωφελούνται από τα προγράμματα εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας".

Δείτε όλα τα σχόλια