Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αλλαγές στο Ε9

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών - Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικά και διορθωτικά Ε9 για τα έτη από το 2014 και μετά χωρίς την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου των 100 ευρώ

Παρεμβάσεις στο πεδίο της δήλωσης ακινήτων Ε9. Με βάση τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία πέρασε από την ελληνική Βουλή, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικά και διορθωτικά Ε9 για τα έτη από το 2014 και μετά χωρίς την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου των 100 ευρώ. Η υποβολή των τροποποιητικών και διορθωτικών Ε9 πρέπει να γίνει μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής τροπολογίας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα, ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις που ένας ιδιοκτήτης κάνει διόρθωση στο Ε9 των στοιχείων ενός ακινήτου σε πολλαπλά έτη, τότε οφείλει μόνο ένα πρόστιμο.

Επιπλέον, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την υποβολή τροποποιητικών και διορθωτικών δηλώσεων Ε9 που αφορούν ακίνητα σε περιοχές στις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κτηματολογική ανάρτηση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι προχωρούν στη δήλωση των ακινήτων τους στο κτηματολόγιο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης πολλών περιοχών της περιφέρειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει προβλεφθεί πρόσφατα ότι στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά κατέχει ένα ακίνητο για πολλά χρόνια, τότε μπορεί να το δηλώσει στο κτηματολόγιο με δικαιολογητικό ιδιοκτησίας τη δήλωσή του στο Ε9.

Νέα προθεσμία

Επίσης, θεσπίζεται νέα μόνιμη προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων Ε9 με την οποία δηλώνονται αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν έως τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής, ενώ η νέα προθεσμία είναι έως την 31η Μαΐου το επομένου έτους από το έτος της μεταβολής. Για παράδειγμα, ο φορολογούμενος που θα αποκτήσει ένα ακίνητο τον Ιούλιο του 2019 θα πρέπει να δηλώσει στο Ε9 το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2020.

Τέλος, διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών ή διορθωτικών Ε9 τα οποία δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί.

 

Δείτε όλα τα σχόλια