Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μείωση κατά 12,5% των ανέργων...

Παρότι το ποσοστό ανεργίας 18,7% ήταν "τσιμπημένο" ως προς το γ' τρίμηνο - ... το δ΄τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017 - Περισσότερες από 48 ώρες εβδομαδιαίως εργάζεται 1 στους 4 απασχολούμενους

Θεαματική μείωση κατά 12,5% κατέγραψε το δ' τρίμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα, παρότι λόγω εποχικής συγκυρίας, όπως εκτιμάται, το ποσοστό ανεργίας (18,7%) υπήρξε "τσιμπημένο" σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (18,3% το γ' τρίμηνο 2018). Πέραν της εξέλιξης της ανεργίας, τα νεώτερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν και μια άλλη εικόνα στα της απασχόλησης, καθώς προκύπτει ότι 1 στους 4 απασχολούμενους εργάστηκε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.

Αναλυτικά, το δ' τρίμηνο 2018:

* Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.833.745 άτομα και οι άνεργοι σε 881.099.

* Το ποσοστό ανεργίας ήταν 18,7%, έναντι 18,3% του προηγούμενου τριμήνου (γ' τρίμηνο 2018) και 21,2% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (δ' τρίμηνο 2017).

* Η απασχόληση μειώθηκε μέσα στο τρίμηνο κατά 1,6%, ενώ ετησίως αυξήθηκε κατά 2,6%.

* Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο και μειώθηκαν κατά 12,5% στο έτος.

Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται σε γυναίκες, στις ηλικίες 15-19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και σε όσους έχουν παρακολουθήσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά εργατικού δυναμικού παρατηρούνται σε άνδρες, στις ηλικίες 30-44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, σε απόφοιτους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ξένες υπηκοότητες.

Περισσότεροι μισθωτοί

Το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων εργάζονται ως μισθωτοί (66,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,0%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται για βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και σε σχέση με το προηγούμενο έτος για την ίδια ομάδα, με αύξηση για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με προσωπικό.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι 9,2%, και προσωρινής εργασίας 7,1%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Απασχολούμενοι

Επαγγέλματα με το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,1%) και επαγγελματίες (19,6%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες και η μεγαλύτερη αύξηση στους επαγγελματίες και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.

Την περίοδο α' τρίμηνο 2008 - δ' τρίμηνο 2018 αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, μειώνεται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση, των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα παραμένει σχετικά σταθερό, όπως και για μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης μετά το 2011. Επίσης, την περίοδο α' τρίμηνο 2008 - δ' τρίμηνο 2018 διαπιστώνεται αύξηση ποσοστού όσων εργάζονται σε εμπόριο, μεταφορές - επικοινωνίες, ξενοδοχεία και εστίαση και μείωση σε κατασκευές - βιομηχανία, που όμως σταθεροποιείται την τελευταία τριετία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (46%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40-47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (26,3%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (85,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 10,2% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες. Το 2,2% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 2,1% αναζητά εργασία αν και εργάζεται.

Δείτε όλα τα σχόλια