Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ραγδαίες αυξήσεις στους λογαριασμούς έως το 2014, σημαντικές μειώσεις από το 2015

Επισημάνσεις σε μελέτη της ΤτΕ για την αγορά ηλεκτρισμού

Επισημάνσεις για την κατάσταση στην αγορά ηλεκτρισμού, όπως την αποτυπώνει σε σχετική της μελέτη η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνει η ΔΕΗ, καθώς απόψεις και θέσεις που διατυπώνονται είτε δεν λαμβάνουν υπόψη σημαντικές πτυχές του τομέα, είτε καταλήγουν σε συγκεκριμένες ερμηνείες δημιουργώντας ερωτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ, σε σχέση με τη μελέτη της ΤτΕ με τίτλο “Ο τομέας της ενέργειας: Εξελίξεις και προοπτικές”, θεωρεί αναγκαίο, κατ' αρχάς, να επισημάνει τα εξής:

- Πράγματι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από το 2005 μέχρι και το 2014 κατά 150% για τα νοικοκυριά και 44% για τη βιομηχανία. Οι συντάκτες της μελέτης, ωστόσο, αναφέρουν εντελώς αυθαίρετα, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, ότι η αύξηση συντελέστηκε έως το 2016.

Όπως είναι γνωστό, και μάλιστα επαληθεύεται από το γράφημα της Eurostat που έχει περιληφθεί στη μελέτη, από το 2015 και μέχρι σήμερα οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν κυρίως λόγω της έκπτωσης του 15% που χορήγησε η ΔΕΗ το 2016 και μάλιστα έχοντας μερίδιο αγοράς πλέον του 95%, δηλαδή πριν ανοίξει ουσιαστικά η αγορά. Οι λοιποί πάροχοι ακολούθησαν με δικές τους εκπτώσεις.

- Στον παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών οι συντάκτες της μελέτης, “ίσως για να επαληθεύσουν δογματικές αντιλήψεις θεοποίησης του ανταγωνισμού” αγνόησαν το βασικότερο: Το κόστος παραγωγής. Σε όποιο βαθμό κι αν είναι αναπτυγμένος ο ανταγωνισμός, όσο κι αν έχει περιοριστεί το μερίδιο της δεσπόζουσας επιχείρησης, όπως η ΔΕΗ, εάν το κόστος παραγωγής είναι υψηλό, και οι τιμές θα ακολουθήσουν.

- Την περίοδο ιδιαίτερα από το 2009 μέχρι και το 2014 ήταν ακριβώς οι στρεβλώσεις της αγοράς με μηχανισμούς που επιβάρυναν τη ΔΕΗ, όπως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους και τα... Πιστοποιητικά Ισχύος (σ.σ.: υπολογίζεται σωρευτικά πάνω από 1,5 δισ. ευρώ), οι οποίοι επέδρασαν στο κόστος και ώθησαν στην τεράστια άνοδο των τιμών ως “εύκολη” λύση. Και βέβαια δεν πρέπει να παραλείπεται η άστοχη πολιτική εκείνων των χρόνων σε σχέση με τις ΑΠΕ που έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τους καταναλωτές και τη ΔΕΗ.

- Η άποψη που διατυπώνεται στη μελέτη για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, οι οποίες απολαμβάνουν χαμηλότερα τιμολόγια, όπως οι αγρότες ή η (μεγάλη) βιομηχανία είναι μετέωρη. Μήπως οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν την αύξηση των τιμών σ’ αυτές τις κατηγορίες;

Όπως αναφέρεται, η ΔΕΗ λαμβάνει υπόψη τη βαρύτητα ενός οργανισμού όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και την επιρροή που ασκεί εξ αντικειμένου στην οικονομική ζωή της χώρας και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί συνολικά για τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτή.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια