Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

3 δισ. στην πραγματική οικονομία μέχρι τις αρχές του 2019

Από δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή - Τον Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα... εκτός απροόπτου

Ρευστότητα η οποία θα αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο του 2019 αναμένεται να "ρίξει" στην πραγματική οικονομία η κυβέρνηση. Η κυριακάτικη "Α" παρουσίασε στις 22 Ιουλίου τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να δοθούν στις αρχές του 2019. Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις θα προέλθουν από δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή υπό την "ομπρέλα" της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Άλλωστε, το σχέδιο νόμου για την έναρξή της ως φορέα αναμένεται να κατευθυνθεί στη Βουλή μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξει κάποια νέα καθυστέρηση...

Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται:

- Η Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

- Το Ταμείο Συνεπενδύσεων.

- Η επενδυτική πλατφόρμα του ΤΑΝΕΟ με τη Mubadala.

- Το Ειδικό Ταμείο Εγγυοδοσίας.

- Το Ταμείο Μικροπιστώσεων.

- Ταμείο παροχής εγγυοδοτικών επιστολών, που θα στοχεύει στην κάλυψη νέων επιχειρηματιών, επιστημόνων και επαγγελματιών, ώστε να δανειοδοτούνται από τις εμπορικές τράπεζες.

- Ειδικά σχήματα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων.

- Το ταμείο για επιχειρήσεις που χρειάζονται χρηματοοικονομική και οργανωτική αναδιάρθρωση.

- Το ταμείο ομολογιακών εκδόσεων.

- Το ταμείο ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας και του πολιτισμού.

- Το ταμείο ενίσχυσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

- Το ειδικό ταμείο για την ενέργεια.

Από εκεί και πέρα, οι χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν στις αρχές του 2019, είναι οι εξής:

* ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συνολικό κεφάλαιο: 80 εκατ. (50 εκατ. εθνικοί πόροι + 30 εκατ. ιδιωτική συμμετοχή)

Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία επενδυτικού σχήματος επιχειρηματικών συμμετοχών για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κ.λπ. Το επενδυτικό όχημα θα δημιουργηθεί με τα διαθέσιμα του έχουν επιστραφεί από το πρόγραμμα Jeremie. Επιθυμητή η συνεργασία με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ κ.ά.

Πρόκειται για επενδυτικό σχήμα Fund of Funds το οποίο μέσω του ΤΑΝΕΟ θα συμμετέχει σε νέα επενδυτικά ταμεία τύπου ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ ή άλλα παρόμοια ευρωπαϊκά με ποσοστά που θα κυμαίνονται κυρίως ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων - στόχος. Η συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ δύναται αντιστοίχως να κυμαίνεται μεταξύ 90% και 50%. Σκοπός, η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους σύγχρονους τομείς της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και για τους οποίους η Ελλάδα διαθέτει εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό και επιχειρηματικό πνεύμα. Προτείνεται η δημιουργία 2-3 επενδυτικών σχημάτων ύψους 20-40 εκατ. ευρώ.

* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συνολικό κεφάλαιο: 80 εκατ. (50 εκατ. εθνικοί πόροι + 30 εκατ. ιδιωτική συμμετοχή)

Χρόνος Διάθεσης: Q1 2019

Βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία επενδυτικού σχήματος επιχειρηματικών συμμετοχών για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη στήριξη ή δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της ελληνικής εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών. Επιθυμητή η συνεργασία με φορείς όπως η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ κ.λπ.

Πρόκειται για επενδυτικό σχήμα Fund of Funds το οποίο μέσω του ΤΑΝΕΟ θα συμμετέχει σε νέα επενδυτικά ταμεία τύπου ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ ή άλλα παρόμοια ευρωπαϊκά με ποσοστά που θα κυμαίνονται κυρίως ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων - στόχος. Η συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ δύναται αντιστοίχως να κυμαίνεται μεταξύ 90% και 50%. Σκοπός, η προβολή και ενίσχυση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν επώνυμα ελληνικά προϊόντα, η ανάπτυξή τους και η εδραίωσή τους στο διεθνές εμπορικό στερέωμα, η αύξηση των εξαγωγών και η καθιέρωση του ελληνικού εμπορικού σήματος. Προτείνεται η δημιουργία 3-5 επενδυτικών σχημάτων ύψους 10-30 εκατ. ευρώ.

* ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνολικό κεφάλαιο: Υπό σχεδιασμό

Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Βασικά χαρακτηριστικά: Πρόκειται για ένα υβριδικό επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα συνδυάζει εγγυήσεις και συμμετοχές προκειμένου να υλοποιούνται επενδύσεις σε πράσινα και καινοτόμα έργα. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια ενεργειακών υποδομών, ο συνδυασμός εγγυήσεων και επιμέρους συμμετοχής εξασφαλίζει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης χρηματοδότησης όχι μόνο από τραπεζικά ιδρύματα αλλά και από άλλους επενδυτές.

* ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Συνολικό κεφάλαιο: 400 εκατ. (200 εκατ. εθνικοί πόροι + 200 εκατ. Μubadala

Βασικά xαρακτηριστικά: Συμμετοχή με 50% εθνικούς πόρους και 50% ξένες επενδύσεις (Mubadala HΑΕ) πρωτίστως απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο και δευτερευόντως σε ΑΚΕΣ που επενδύουν σε ελληνικές ΜμΕ. Η διαδικασία επένδυσης και το πεδίο επενδυτικού ενδιαφέροντος έχουν ήδη καθοριστεί. Η υλοποίηση προϋποθέτει μικρές καταστατικές αλλαγές που ήδη έχουν σταλεί στο ΥΠΑΝ.

Για την υλοποίηση, προϋπόθεση απαιτεί η σύσταση επενδυτικού σχήματος από το ΤΑΝΕΟ, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΝΕΟ και η έκδοση ΚΥΑ που θα αναθέτει τη διαχείριση των πόρων σύμφωνα με το Σύμφωνο Κατανόησης μεταξύ ΤΑΝΕΟ και Mubadala.

Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο που θα διαχειρίζεται το ΤΑΝΕΟ και θα αποσκοπεί στην απευθείας συμμετοχή σε ελληνικές επιχειρήσεις από κοινού και με τους ίδιους όρους με τον επενδυτικό βραχίονα της Mubadala. Οι συμμετοχές θα γίνονται μέσω θυγατρικού σχήματος του ΤΑΝΕΟ προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία αποτίμησης και αποεπένδυσης.

Βασικοί αρχικοί όροι του επενδυτικού προγράμματος αποτελούν: Επενδύσεις κατά προτίμηση σε κλάδους όπως τουρισμός, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία. Το ύψος των επενδύσεων θα κυμαίνεται μεταξύ 8 και 50 εκατ. ευρώ μέσω συμμετοχής ή/και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Προτίμηση θα δίνεται σε μειοψηφικές συμμετοχές σε υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή σε επενδυτικά ταμεία όταν τα ύψη των επενδύσεων δικαιολογούν αυτή την επιλογή (κάτω των 8 εκατ. ευρώ).

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ισχυρή πολιτική βούληση

Το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι πλέον πολιτικό. Από τεχνοκρατικής άποψης έχει λυθεί με τη συμφωνία της κυβέρνησης με τις διοικήσεις των τραπεζών. Τις οποίες, θα πρέπει να...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο