Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Οδηγός εξυπηρέτησης από την εφορία για τους πυροπαθείς

Ενδεικτικά παραδείγματα της ΑΑΔΕ

Παραδείγματα για διαφορετικές περιπτώσεις εξυπηρέτησης πληγέντων από τις πυργαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου σχετικά με φορολογικά θέματα έδωσε η ΑΑΔΕ. Στα κυριότερα από αυτά αναφέρονται για τους πληγέντες τα εξής:

* Eμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται ακόμη κι αν ο υπαγόμενος σε ΔΟΥ σε πυρόπληκτης περιοχής δεν έχει υποστεί ζημίες έως 30 Οκτωβρίου.

* Φορολογούμενος - μέλος εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία αρμοδιότητας ΔΟΥ πυρόπληκτης περιοχής μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως 31 Οκτωβρίου, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί ή όχι ζημιές.

* Φορολογούμενος ΔΟΥ πληρόπληκτης περιοχής μπορεί να καταβάλει εμπροθέσμως φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 σε τρεις δόσεις, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί ή όχι ζημιές.

* Για επιχείρηση που κατέθεσε για στήριξη πυρόπληκτων χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε για τον σκοπό αυτό εκπίπτει το ποσό έως 5% των ακαθάριστων εσόδων, αρκεί να έχει αναγραφεί στο καταθετήριο ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

* Για ιδιώτη που κατέθεσε για στήριξη πυρόπληκτων χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε για τον σκοπό αυτό, το ποσό φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 10% επί του ποσού των δωρεών εφόσον υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ, αλλά όχι το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

* Επιχείρηση με έδρα ΔΟΥ πληρόπληκτης περιοχής που στις 31 Ιουλίου έπρεπε να αποδώσει παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος για υπάλληλο που απασχολεί σε αυτή δικαιούται παράταση έως 31 Οκτωβρίου. Αλλά ακόμη και για υλική ζημιά σε εξοχική κατοικία, αν έπρεπε ο υπόχρεος στις 31 Ιουλίου να αποδώσει παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος για υπάλληλο που απασχολεί προβλέπεται παράταση έως 31 Οκτωβρίου.

* Φορολογούμενος τρίτης ΔΟΥ, αλλά με σωματικές βλάβες στην πυρκαγιά (π.χ. είχε επισκεφτεί το Μάτι για μπάνιο με την οικογένειά του) μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα τη φορολογική του δήλωση έως 30 Οκτωβρίου.

Μπορεί επίσης να καταβάλει εμπροθέσμως τον φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 σε τρεις δόσεις, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. Αν όμως από την πυρκαγιά κάηκε το αυτοκίνητό του, δεν προβλέπεται παράταση.

* Για πυρόπληκτο που είχε ήδη υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας, η καταβολή θα γίνει σε τρεις δόσεις, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου. Αυτό ισχύει και για φορολογούμενο αρμοδιότητας τρίτης ΔΟΥ (π.χ. Χαλανδρίου), αλλά που το εξοχικό του (π.χ. στο Μάτι) κάηκε.

Φορολογούμενος αρμοδιότητας τρίτης ΔΟΥ (π.χ. Γλυφάδας), αλλά με εξοχικό που κάηκε (π.χ. στην Κινέττα) μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως 30 Οκτωβρίου.

Ως προς το αν επιβάλλονται κυρώσεις για απώλεια λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) οφειλόμενη αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία, όπως οι πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου, οι φορολογούμενοι δύναται να ζητούν απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας με αίτημα εγγράφως στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

 

 

 

Ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να αποδείξει ότι έχει υποστεί υλικές ζημίες που επηρεάζουν την επαγγελματική του δραστηριότητα προσκομίζοντας με τη δήλωση κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο μπορεί να συνοδεύεται και από οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί τη ζημία (ενδεικτικά καταγραφή της ζημίας από πυροσβεστική, αστυνομία, αυτοψία που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου βρίσκονταν τα πάγια ή τα εμπορεύματα κ.λπ.)

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Δύο αντιλήψεις, δύο δρόμοι

Μετά τις Πρέσπες, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήταν ακόμα μία καθαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γραμμές: αυτή που αντιλαμβάνεται ως πρόοδο τον δημοκρατικό θεσμικό εκσυγχρονισμό της...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο