Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αυστηρότερες προδιαγραφές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Απαιτητικότερες καθίστανται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων. Στόχος της σχετικής απόφασης που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού Έλενα...

Απαιτητικότερες καθίστανται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων. Στόχος της σχετικής απόφασης που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά είναι η διασφάλιση ποιοτικότερων υπηρεσιών και ανταγωνιστικότερης τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ):

* Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 30 δωματίων και κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των 5 κλειδιών και κατώτατη του 1, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων.

* Όσες έχουν καταταγεί με το προηγούμενο σύστημα, κατατάσσονται έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα.

* Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης μίας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον εξασφαλίζεται για καθεμία εκ των επιχειρήσεων ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση / είσοδος.

* Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει τη συναίνεση του συνόλου των συγκυριών, ομοίως και σε περιπτώσεις μίσθωσης.

* Για προσπέλαση στο γήπεδο μόνο από τη θάλασσα πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο θαλάσσιας προσπέλασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

* Σε περίπτωση κτηρίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία, επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.

* Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια όπου δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κ.λπ.).

* Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον 1 δωμάτιο -τουλάχιστον δύο κλινών- για ΑμεΑ.

Θ.Π.

Δείτε όλα τα σχόλια