Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σχέδιο - πυξίδα για την ανάπτυξη της ΔΕΗ έως το 2022

Πενταετές στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο - Οκτώ βασικοί άξονες που θα υποστηριχθούν με 3,9 δισ.

Σε οκτώ βασικές προτεραιότητες, με έμφαση στα δίκτυα διανομής και στις ΑΠΕ, εστιάζει το “σχέδιο - πυξίδα” της ΔΕΗ για την περίοδο 2018-2022, το οποίο θα υποστηριχθεί από επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου 3,9 δισ ευρώ.

Σχεδόν 2 δισ. (50%) του ποσού αυτού θα κατευθυνθούν στα δίκτυα και στις ΑΠΕ (31% και 22% αντίστοιχα), 23% στον νέο λιγνιτικό σταθμό Πτολεμαΐδα V και 9% σε επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης συμβατικών μονάδων παραγωγής. Στόχος της ΔΕΗ είναι να επιτύχει λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 1-1,1 δισ. και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως 3x μέχρι το 2022.

Ειδικότερα, χθες η ΔΕΗ δημοσιοποίησε τις σημαντικότερες στρατηγικές προτεραιότητες του νέου πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού πλάνου:

1. ΑΠΕ Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ κατά 600 MW περίπου έως το 2022 (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά). Τίθεται στόχος για συμμετοχή ΑΠΕ στη συνολική ισχύ της ΔΕΗ ύψους 20%-25% έως το 2030-2035.

2. Πάγια Διανομής Εστίαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων και στις επενδύσεις στα πάγια διανομής σε ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, δεδομένων των σταθερών αποδόσεών τους.

3. Λιανική αγορά και νέες δραστηριότητες Επανατοποθέτηση της στρατηγικής της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των πελατών της, εστιάζοντας στη διατήρηση των υψηλής προτεραιότητας τμημάτων πελατών, την αναθεώρηση του branding της, την τιμολόγηση και την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, προσφέροντας ευρύτερη γκάμα ενεργειακών υπηρεσιών-προϊόντων (π.χ.double play ηλεκτρισμός-φυσικό αέριο, υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης). Εντατικοποίηση των προσπαθειών για εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές και να αποτραπεί η δημιουργία νέων μέσω μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σειράς “quick wins”.

4. Ορυχεία και συμβατική παραγωγή Έναρξη προγράμματος λειτουργικής βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας σε ορυχεία και θερμικούς σταθμούς παραγωγής. Αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος 930 MW και των σχετικών ορυχείων. Απόσυρση 1.212 MW μέχρι το 2021. Συνετή διαχείριση των συμβατικών σταθμών παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και διερεύνηση πιθανών ευκαιριών για μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με LNG.

5. Κεντρικές και υποστηρικτικές λειτουργίες Επαναπροσδιορισμός του μοντέλου λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών και εκμετάλλευση συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας - ομίλου. Εξέταση και διαχείριση των εμμέσων δαπανών προς τρίτους. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.

6. Διεθνής Επέκταση Στοχευμένη ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξειδίκευση της ΔΕΗ.

7. Νέες υπηρεσίες και προϊόντα Αξιολόγηση άλλων ευκαιριών για ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητά τους.

8. Αντιμετώπιση βασικών ρυθμιστικών θεμάτων, όπως:

- Διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων, απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους δεδομένης της ελκυστικότητάς τους ως μεταβατικού καυσίμου έναντι της κατασκευής νέων σταθμών.

- Μείωση και σταδιακή πλήρης κατάργηση της χρέωσης προμηθευτών για ΑΠΕ.

- Κατάργηση δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποεπένδυσης.

- Έως το τέλος του 2019 target model - λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων με τα απαραίτητα εργαλεία για αντιστάθμιση κινδύνου.

- Πλήρης ανάκτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Μέτωπο στην Ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις ευθύνες της για το προσφυγικό. Ευθύνες στις οποίες δεν ανταποκρίθηκε, όχι λόγω του μεγέθους των προσφυγικών ροών ή των δυσκολιών στη διαχείρισή τους, αλλά...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο