Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πολυνομοσχέδιο: Οφέλη για τη ΔΕΗ και τους προμηθευτές

"Ανάσες" στην ενέργεια. Πάνω από 100 εκατ. το κέρδος για τη ΔΕΗ * Σταδιακή απομείωση των δημοπρασιών και του τέλους προμηθευτή * 127 εκατ. για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας έως το 2020 από τον προϋπολογισμό

Τη σταδιακή “έξοδο” από τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ και τις επιβαρύνσεις των προμηθευτών ηλεκτρισμού από το ειδικό τέλος υπέρ του λογαριασμού για τις ΑΠΕ, καθώς και την διασφάλιση της χρηματοδότησης μέρους του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) με 127 εκατ. έως και το 2020, περιλαμβάνουν οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα:

* Δημοπρασίες (τύπου ΝΟΜΕ).Αποκλιμακώνονται σταδιακά και σε χρονική συσχέτιση με τη διαδικασία αποεπένδυσης του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού οι ποσότητες (λιγνιτικής / υδροηλεκτρικής παραγωγής) που πρέπει να διαθέτει η ΔΕΗ προς δημοπράτηση στο πλαίσιο των σχετικών δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Προβλέπεται ειδικότερα ότι φέτος, μετά την έγκριση των όρων απόσχισης και των λογιστικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της ΔΕΗ και τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη διάθεση των μονάδων, οι επιπλέον ποσότητες που ορίζονται προς δημοπράτηση με απόφαση της ΡΑΕ μειώνονται κατά 50%. Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της απόκλισης πέρσι από τον στόχο της απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ, οι ποσότητες φέτος είναι αυξημένες κατά 594 Mwh/h και για το 2018 εκκρεμούν πλέον δύο ακόμη δημοπρασίες: 18/7 και 17/10 με ποσότητες 400 και 511 Mwh/h αντίστοιχα - που προφανώς θα απομειωθούν.

Παράλληλα, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (υπολογίζεται τον Οκτώβριο) στο πλαίσιο της αποεπένδυσης καταργείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων, ενώ προβλέπεται και η μείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων για το έτος 2019 κατά 9%, ήτοι στο 13% από 22%, επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος.

Σημειώνεται ότι η κατάργηση των υφιστάμενων δημοπρασιών στο τέλος του 2019 ισοδυναμεί με όφελος πάνω από 100 εκατ για τη ΔΕΗ.

Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία ο μηχανισμός δημοπράτησης θα καταστεί συμβατός με την έναρξη λειτουργίας των νέων ενεργειακών αγορών (δηλώσεις χρήσης των ποσοτήτων στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης).

* Χρέωση προμηθευτών. Θεσπίζεται μείωση 50% για το 2019 και 70% για το 2020 -σε συνέχεια της μείωσης στο 35% από 1.4.2018- επί της χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Προβλέπεται μηχανισμός επιστροφής επιπλέον πλεονασμάτων, που τυχόν θα εμφανίσει ο λογαριασμός, τα έτη 2018-2019-2020, μετά τον σχηματισμό αποθεματικού ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ. Αν από την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου κάθε έτους προκύπτει πλεόνασμα άνω των 70 εκατ., το ισόποσό του θα αποδίδεται από τον ΛΑΓΗΕ στους εκπροσώπους φορτίου ως εκροή του ειδικού λογαριασμού.

Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ, που επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, θα λαμβάνουν υπόψη την απόδοση των πλεονασμάτων αυτών στους προμηθευτές.

Συγχρόνως, αυξάνεται τουλάχιστον κατά 5% (στο 65% από 60%) για τα έτη 2019-2020 το ποσοστό από τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αποτελεί πόρο του ΕΛΑΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2020 η χρέωση, ως έχει, καταργείται και θα υπάρξει άλλος μηχανισμός (“πράσινα” πιστοποιητικά), ενώ η εξοικονόμηση για τη ΔΕΗ, που καταβάλλει τη μερίδα του λέοντος, υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατ. ετησίως.

* Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση μέρους του κόστους των ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα έτη 2019-2020 με συνολικά 127 εκατ ευρώ (59 εκατ. το 2019 και 68 το 2020). Σημειώνεται ότι το 2017 ο κρατικός προϋπολογισμός κατέβαλε συνολικά 476 εκατ. ευρώ στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ για την κάλυψη μέρους του κόστους ετών 2012 έως 2018 (360 εκατ για την περίοδο 2012-2015). Για το τρέχον έτος δεν διατίθεται πίστωση.

Αντιγόνη Ζούντα

Δείτε όλα τα σχόλια