Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ψηφιακή οικονομία: Φορολογείσαι εκεί που δραστηριοποιείσαι

5 δισ. έσοδα για τα κράτη της Ε.Ε. με 3% επί του τζίρου

Μία πρώτη απάντηση στο πρόβλημα πώς φορολογούνται οι γιγαντιαίες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Facebook, η Amazon, η Google, η AirBnB κ.ά., επιχειρεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αναγνωρίζει ότι καταφέρνουν να μειώνουν δραστικά τους φόρους που πληρώνουν ή ακόμη και αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους. Αντιθέτως, καταβάλλουν φόρους στις χώρες όπου διατηρούν την έδρα τους, προσεκτικά επιλεγμένες ώστε να έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από επείγουσα παραγγελία των Ευρωπαίων ηγετών τον Οκτώβριο 2017, προτείνει ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των εταιρειών ψηφιακής οικονομίας. Oι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης (όπως π.χ. Facebook, Instagram, Youtube), οι συνεργατικές πλατφόρμες (π.χ. Uber, AirBnB) και οι πάροχοι διαδικτυακού περιεχομένου (π.χ. Google, Netflix, Spotify), οφείλουν να καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί, αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αλλά και το περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους χρήστες, αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, που χρησιμοποιείται από τις ψηφιακές πλατφόρμες για να δημιουργήσουν τα κέρδη τους, τα οποία δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες φορολογικούς κανόνες. Σήμερα 9 από τις 20 κορυφαίες παγκοσμίως επιχειρήσεις βάσει κεφαλαιοποίησης είναι ψηφιακής μορφής. Πριν δέκα χρόνια η αναλογία ήταν 1 προς 20. Ο κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα των κρατών - μελών είναι άμεσος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση, με στόχο η ψηφιακή οικονομία να φορολογηθεί με δίκαιο, φιλικό προς την ανάπτυξη και βιώσιμο τρόπο:

*** Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των ψηφιακών εταιρειών, ώστε τα κέρδη να καταγράφονται και να φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία. «Ψηφιακή παρουσία» σε μια χώρα θα νοείται εάν συντρέχει ένα από τα εξής κριτήρια: * ετήσια έσοδα άνω των 7 εκατ. ευρώ * περισσότεροι από 100.000 χρήστες * άνω των 3.000 επιχειρηματικών συμβάσεων με χρήστες για ψηφιακές υπηρεσίες. Η κατανομή των κερδών στα κράτη μέλη θα μπορούσε να εξαρτάται από τον τόπο όπου βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή της κατανάλωσης.

*** Η δεύτερη ανταποκρίνεται στα αιτήματα διαφόρων κρατών για προσωρινό φόρο, ο οποίος θα καλύπτει τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος διαφεύγουν εντελώς τη φορολόγηση στην Ε.Ε., με στόχο την αποφυγή λήψης μονομερών μέτρων. Πρόκειται για έμμεσο φόρο επί των εσόδων, ιδίως από δραστηριότητες όπου οι χρήστες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αξίας. Για παράδειγμα, στα έσοδα που δημιουργούνται:

* Από την πώληση διαδικτυακού διαφημιστικού χώρου.

* Από δραστηριότητες διαμεσολάβησης που διευκολύνουν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χρηστών.

* Από την πώληση δεδομένων που παράγονται από πληροφορίες παρεχόμενες από τους χρήστες.

Τα κράτη μέλη θα εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα εκεί όπου βρίσκονται οι χρήστες, ενώ ο φόρος θα επιβάλλεται σε επιχειρήσεις με τζίρο ύψους τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και 50 εκατ. ευρώ στην Ε.Ε., ώστε να μην επιβαρυνθούν οι μικρότερες νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως εκτιμάται, θα αποδίδονται έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως για τα κράτη - μέλη εάν εφαρμοστεί φόρος με συντελεστή 3%.

Η δέσμη μέτρων αποτελεί τη θέση της Ε.Ε. και στις διεθνείς συζητήσεις (G20, ΟΟΣΑ) για την επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν στο Συμβούλιο.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Προοδευτικές συγκλίσεις: ποιοι και με ποιους

Η ανάγκη μιας εναλλακτικής πρότασης για την Ευρώπη αναδεικνύεται πλέον με ολοένα σαφέστερο πρόσωπο. Το παραδοσιακό σύστημα εξουσίας βαίνει προς εξαφάνιση. Δυνάμεις πανίσχυρες πριν λίγα χρόνια, όπως...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο