Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς

Ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομίας στο Πολυνομοσχέδιο - Εισάγονται κοινά εργαλεία και μεθοδολογία για όλους τους ελεγκτικούς φορείς και καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή

Ανατροπές στην εποπτεία της αγοράς, στη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, των αρτοποιείων και της υλοποίησης δημόσιων έργων φέρνει το υπουργείο Οικονομίας με το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ορίζεται το νέο πλαίσιο για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται ενιαίες αρχές και διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς και τη διενέργεια των ελέγχων. Εισάγονται κοινά εργαλεία και μεθοδολογία για όλους τους ελεγκτικούς φορείς και καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Επιχειρηματικά πάρκα

Η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών πάρκων και βιομηχανικών περιοχών είναι στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Οικονομίας. Τα επιχειρηματικά πάρκα συγκεντρώνουν την επιχειρηματική και τη βιομηχανική δραστηριότητα σε οργανωμένες περιοχές με τις κατάλληλες υποστηρικτές υποδομές. Μειώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενισχύουν τις συνέργειες και τις συνεργασίες μεταξύ τους, συμβάλλουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά και τη διάχυση της τεχνολογίας. Αποτελούν δηλαδή ένα βασικό εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, συνεισφέρουν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών που συντελείται η παραγωγική δραστηριότητα. Καθιστούν πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης, με δραστικό περιορισμό των ρύπων και των λυμάτων. Τα επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν την καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων που δημιουργούν ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Για την ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν σε αυτά, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα που ήδη παρέχονται (Ν. 3982/2011, άρθρο 62 παρ. 3,4,8 και 9) και το υπουργείο θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθούν, προχώρησε και στη θέσπιση σειράς νέων κινήτρων, τόσο θεσμικών όσο και χρηματοδοτικών.

Στο πολυνομοσχέδιο εισάγονται επίσης ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων και διευκολύνουν την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη μονάδα (για παράδειγμα, μια μεγάλη βιομηχανία) να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.

Ανατροπές στη βιομηχανία

Με ειδική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εγκαθιδρύεται ο θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που εκσυγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνει το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.

Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών δημιουργεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Τέλος στην ομηρεία των αρτοποιείων

Ο νόμος του 2007 (Ν. 3526/2007) έθεσε ανεδαφικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα τετραγωνικά λειτουργίας.

Ο νόμος αυτός έσπρωχνε στο κλείσιμο χιλιάδες παραδοσιακά αρτοποιεία, ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενώ αποθάρρυνε την είσοδο νέων αρτοποιών στην αγορά του «παραδοσιακού άρτου».

Με τις ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο πολυνομοσχέδιο εισάγονται κτηριοδομικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα και στις ανάγκες των αρτοποιείων στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν, αλλά θα καταστήσουν πιο εύκολη τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Επιπλέον, μπαίνει ένα τέλος στο καθεστώς ομηρίας χιλιάδων μικρομεσαίων αρτοποιών σε όλη τη χώρα που δημιούργησε ο νόμος του 2007.

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση υλοποίησης δημόσιων έργων

Στο πλαίσιο επίσπευσης της υλοποίησης των δημόσιων έργων δημιουργήθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση δύο ομάδες εργασίας, η μία με αντικείμενο τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και η άλλη για τις απαλλοτριώσεις με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Οι ομάδες εντόπισαν τα σημεία που προκαλούσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και πρότειναν μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Λατομεία - μεταλλεία

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, απλοποιείται και η διαδικασία αδειοδότησης για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, με πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων.

Δείτε όλα τα σχόλια