Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αρχές φθινοπώρου η ενίσχυση βιώσιμων επιχειρήσεων

Του Λόη Λαμπριανίδη*

Οι διαδοχικοί αναπτυξιακοί νόμοι αποτελούν, κατά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, κεντρικά νομοθετήματα για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Έως και ένα 10% των ιδιωτικών επενδύσεων πραγματοποιούνται μέσω των αναπτυξιακών νόμων κατά άμεσο τρόπο, με το ποσοστό αυτό να υπερδιπλασιάζεται υπολογίζοντας και τις έμμεσα προκαλούμενες επενδύσεις. Η σημασία τους όμως είναι πολύ μεγαλύτερη, με την έννοια ότι δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η οικονομία.

Με αυτήν την έννοια η συμβολή τους ήταν τραγική, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι μεταπολιτευτικοί αναπτυξιακοί νόμοι όχι απλώς δεν βοήθησαν την πορεία ανάπτυξης της χώρας αλλά έδωσαν μήνυμα προς την λάθος κατεύθυνση (π.χ. 95% επενδυτικών σχεδίων που ενισχύθηκαν ήταν χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση των επιχορηγήσεων -4,2% πήρε το 43,6% ενίσχυσης- και δημιούργησαν ελάχιστες θέσεις εργασίας).

Ο Ν.4399/2016 αποτελεί τομή στα παραπάνω. Υλοποιήθηκε μέσω εκτεταμένης διαβούλευσης με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με έμφαση σε εξωστρέφεια, παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, τεχνολογική αναβάθμιση, απασχόληση, συνεργασία, κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση. Επιπλέον με στροφή προς τις φοροαπαλλαγές, ενισχύοντας πλέον την απόδοση και όχι απλώς δαπάνες όπως παραδοσιακά ίσχυε. Προβλέπει 8 καθεστώτα ενίσχυσης, εκ των οποίων τα 4 (σημαντικότερα ποσοτικά) έχουν ήδη δεχθεί υποβολές, οι οποίες και αξιολογούνται και τα αποτελέσματα τους κρίνονται ικανοποιητικά, σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Από τις αρχές του φθινοπώρου θα προκηρυχθεί το 5ο καθεστώς («Ταμείο Συμμετοχών» για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας αλλά είναι βιώσιμες), θα επαναπροκηρυχθούν τα 4 πρώτα καθεστώτα και αμέσως μετά θα προκηρυχθούν και τα τελευταία 3 καθεστώτα.

Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση μας ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, οι νέες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχων που εισήχθηκαν και διασφαλίζουν την επιστημονική πληρότητα και αντικειμενικότητα και, τέλος, η δραστική αναβάθμιση της υπηρεσίας υποστήριξής του, αποτελούν τομές στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

* Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι Γ.Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Το αβέβαιο παγκόσμιο μέλλον και οι δυνάμεις του καλού

Οι δυνάμεις του καλού υπάρχουν παντού, πρέπει όμως να ανασυγκροτηθούν πολιτικά και προγραμματικά. Και η Αριστερά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να μελετήσει τις ιστορικές απαιτήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί

Δειτε ολοκληρο το αρθρο