Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Να μην έχουν πρόσβαση τα ΜΜΕ σε έγγραφα για τις αποζημιώσεις ευρωβουλευτών

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου να παράσχει στα ΜΜΕ πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις αποζημιώσεις των ευρωβουλευτών με το σκεπτικό ότι τα έγγραφα αυτά αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επικύρωσε σήμερα την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχει σε εκπροσώπους του Τύπου πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι τα σχετικά έγγραφα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενημερώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Ιούλιο του 2015, διάφοροι δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικές ενώσεις υπέβαλαν στο Κοινοβούλιο αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών. Το Κοινοβούλιο απέρριψε στο σύνολό τους τις αιτήσεις αυτές, καθώς και τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις που ακολούθησαν. 

Στη συνέχεια τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα προσέφυγαν ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Με τη σημερινή απόφασή του, το ΓΔΕΕ απορρίπτει τις προσφυγές και επικυρώνει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί άρνησης παροχής, στους αιτούντες πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα.

Το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε έγγραφο του οποίου η γνωστοποίηση θα έθιγε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ο δε κανόνας αυτός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Βάσει της νομοθεσίας αυτής, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Εν προκειμένω, όλα τα ζητηθέντα έγγραφα περιέχουν πληροφορίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή (δηλαδή τους ευρωβουλευτές), ο δε χαρακτηρισμός των πληροφοριών αυτών ως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να αποκλειστεί απλώς και μόνο επειδή οι εν λόγω πληροφορίες συνδέονται με δημόσια δεδομένα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά.

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Ξέρουν ήδη ότι χάνουν

  Εχθές η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Σοφία Ζαχαράκη έστειλε στο ΕΣΡ επιστολή, με την οποία επιχειρεί να μπλοκάρει τη μετάδοση της ομιλίας του Αλ. Τσίπρα την Παρασκευή το βράδυ. Το τυπικό ζήτημα είναι ότι ο...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο